Zpět do obchodu

Registrace

Vrácení zboží ve 14 denní lhůtě

U nás zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Při odstoupení postupujte v souladu s odst. 5 našich obchodních podmínek a rovněž nám svoje rozhodnutí zašlete písemně na naši poštovní adresu nebo email.

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Kontaktní údaje

Media deal s.r.o.
Jugoslávských partyzánů 48
160 00 Praha 6

more@nomorebeard.com

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

  • Adresát (zde kupující vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a e-mailovou adresu prodávajícího):
  • Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
  • Důvod odstoupení od smlouvy
  • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  • Jméno a příjmení kupujícího
  • Adresa kupujícího
  • Podpis kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
  • Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Ze zákona kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Do této kategorie patří u nás zakoupené holicí strojky, břitvy, štětky na holení, kartáče, žiletky, atp.

Zpět do obchodu